Obsah

Späť

Objednávky 2016

Číslo objednávky Dodávateľ Predmet objednávky Suma s DPH Dátum vyhotovenia objednávky
43/2016
Obecný úrad Brvnište
Ján Portášik, 018 12 Papradno 1094, IČO:43252125 Nákup materiál OcÚ 173,68€ 1.12.2016
42/2016
Obecný úrad Brvnište
RD elektrik, s.r.o., Stupné 226,01812 Stupné, IČO: 47505133 Práce montážnou plošinou 72,88 € 1.12.2016
41/2016
Obecný úrad Brvnište
B.J. Service, s.r.o., 01813 Papradno 791 Služby žeriavom-osadenie vianočného stromu 80.16 € 16.11.2016
40/2016
Obecný úrad Brvnište
Adamík Jaroslav, 018 01 Jasenica 245, IČO: 30180791 Dopr.zrkadlo,stĺpik a montáž 244.80 € 8.11.2016
39/2016
Obecný úrad Brvnište
Mgr.Ladislav Hanuliak SOFT, A.F.Kollára 231,01306 Terchová, IČO: 14227614 Prenáj.rekreač.zariadenia pre zamestnancov na regen.prac.sily 602.20 € 28.10.2016
38/2016
Obecný úrad Brvnište
Ján Portášik, 018 12 Papradno 1094, IČO:43252125 Nákup materiál OcU 134.35 € 28.10.2016
37/2016
Obecný úrad Brvnište
Cestné stavby Pov.Bystrica, s.r.o., Udiča 530,01801 Udiča, IČO:45348430 Rekonštrukcia miestnych komunikácií-MK KOVO-garáže, MK pri pošte, MK pred Domom smútku 4 7992.70 € 5.10.2016
36/2016
Obecný úrad Brvnište
Marcela Faturová-FIRE system, Nižná Korňa č.501, 023 21 Korňa, IČO: 47135301 Košeľa, sako, nahavice, brigadírka,výložky, odznaky, ...-DHZ 526.92 € 3.10.2016
35/2016
Obecný úrad Brvnište
AQUA ZOO PLUS s.r.o., Tatranská 297/19,01701 Pov.Bystrica, IČO: 47135301 Jesenná deratizáciu v Obci Brvnište 150,00 € 5.9.2016
34/2016
Obecný úrad Brvnište
RAVEN, a.s., Šoltésovej 420/2,01701 Pov.Bystrica,IČO:31595804 Nákup materiálu 489.20 € 16.8.2016
33/2016
Obecný úrad Brvnište
RD elektrik, s.r.o., Stupné 226,01812 Stupné, IČO: 47505133 Elektromonážne práce na verejnom osvetlení 52.20 € 29.7.2016
32/2016
Obecný úrad Brvnište
Ing.Helena Polónyi – QA, s.r.o., Nová 308/59,93101 Šamorín, IČO:47971592 Vzor smernice na VO 60,00 € 15.7.2016
31/2016
Obecný úrad Brvnište
L-DEN spol.s r.o., Kamenná 40,96622 Lutila, IČO:4646488 Nákup informačnej vitríny+stojan 444,00 € 14.7.2016
30/2016
Obecný úrad Brvnište
Mestský mobiliár spol.s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila, IČO: 47093595 Nákup detského ihriska 2 649,00 € 22.6.2016
29/2016
Obecný úrad Brvnište
RIGGERS s.r.o., Rozkvet 2041/79, 01701 Pov.Bystrica, IČO:44968884 Výmena rín na 16bj 983.55 € 22.6.2016
28/2016
Obecný úrad Brvnište
RIGGERS s.r.o., Rozkvet 2041/79, 01701 Pov.Bystrica, IČO:44968884 Výmena rín na 10bj 2 279.88 € 22.6.2016
27/2016
Obecný úrad Brvnište
Ján Portášik, 018 12 Papradno 1094, IČO:43252125 Nákup materiálu_OcU 157.14 € 10.6.2016
26/2016
Obecný úrad Brvnište
Informačné vitríny spol. s r.o., Kamenná 202/40,96622 Lutila, IČO:47197995 Kôš na zber separovného odpadu – 3ks 360,00 € 1.6.2016
25/2016
Obecný úrad Brvnište
Informačné vitríny spol. s r.o., Kamenná 202/40,96622 Lutila, IČO:47197994 Kôš na zber separovaného odpadu – 3ks 360,00 € 30.5.2016
24/2016
Obecný úrad Brvnište
EN–BIS, s.r.o., 01812 Brvnište 585,IČO:46905511 Výmena expanznej nádoby – havar.stav MŠ 35,00 € 21.5.2016
23/2016
Obecný úrad Brvnište
E-VO, s.r.o,. Marek Havaš, Nám.slobody 11, 81106 Bratislava, IČO: 47197331 Zabezpečenie verej.obstarania – Zberný dvor v obci Brvnište 1 188,00 € 20.5.2016
22/2016
Obecný úrad Brvnište
Adamík Jaroslav, 018 01 Jasenica 245, IČO: 30180791 Nákup dopr.zrkadiel + montáž 489.60 € 17.5.2016
21/2016
Obecný úrad Brvnište
DH Mošteňanka, Dolný Moštene 29,01701 Pov. Bystrica, IČO:00598828 Hud. vystúpenie na akcii „20.Brvništské hody“ dňa 5.6.2016 200,00 € 16.5.2016
20/2016
Obecný úrad Brvnište
Ivan Mikudík, SNP 1445/39,017 07 Pov.Bystrica, IČO: 30589479 Sklenárske práce na 22 bj 136.38 € 2.5.2016
19/2016
Obecný úrad Brvnište
HBH,a.s., Robotnícka 286,01701 Pov.Bystrica, IČO:31617913 Čistenie miestnej komunikácie v časti „Kongo“ 100,00€ 2.5.2016
18/2016
Obecný úrad Brvnište
Karol Bizík, Polomská č.4,010 08 Žilinam IČO: 40523357 Prenájom det. atrakcií a maľovanie na tvár na akcii „20.Brvništské hody“ dňa 6.4.2016 280,00 € 26.4.2016
17/2016
Obecný úrad Brvnište
Ambrelo, občianske združenie, Sputnikvoa 19,82102 Bratislava, IČO: 30869455 Vystúpenie na akcii „20.Brvništské hody“ dňa 4.6.2016 450,00 € 19.4.2016
16/2016
Obecný úrad Brvnište
aktiv project s.r.o., M.R.Štefánika 157/45,01701 Pov.Bystrica, IČO: 4473103 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Zberný dvor v obci Brvnište“ 3 000,00 € 12.4.2016
15/2016
Obecný úrad Brvnište
Adamík Jaroslav, 018 01 Jasenica 245, IČO: 30180791 Nákup dopr. zrkadiel + montáž 950.40 € 12.4.2016
14/2016
Obecný úrad Brvnište
Profel, s.r.o.,Udiča 332,01801 Udiča, IČO: 47194014 Nákup GSM komunikátor DaViD - DHZ 188.54 € 11.4.2016
13/2016
Obecný úrad Brvnište
Proma Invest, s.r.o, Bytčická 16, 010 01 Žilina,IČO: 36438626 Geodet .zameranie výškopisu a polohopisu preč projekt „Ekodvor“ 120,00 € 6.4.2016
12/2016
Obecný úrad Brvnište
BINS s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra, IČO: 45510393 Nákup plechových nádob 264,00 € 29.3.2016
11/2016
Obecný úrad Brvnište
Marcela Faturová-FIRE system, Nižná Korňa č.501, 023 21 Korňa, IČO: 47135301 Motorové čerpadlo, prúdnica, zásahový odev, súprava sypký sorbet - DHZ 2 000,00 € 23.3.2016
10/2016
Obecný úrad Brvnište
AQUA ZOO PLUS s.r.o., Tatranská 297/19,01701 Pov.Bystrica, IČO: 47135301 Jarná deratizácia objektov v správe obce 150,00 € 18.3.2016
9/2016
Obecný úrad Brvnište
ADET, s.r.o., Orlové 149,01701 Pov.Bystrica, IČO:31615104 Nákup prac. nohavíc, búnd, čižiem 115.02 € 3.3.2016
8/2016
Obecný úrad Brvnište
LM-firestore, s.r.o., Jasenovo 59,038 22 Jasenovo, IČO:47791110 Nádrž na pps 12 120,00 € 29.2.2016
7/2016
Obecný úrad Brvnište
Rada SSHL, Námestie požiarnikov 1,010 01 Žilina, IČO:42057248 Organizovanie ligového kola SSHL, účasť v SSHL pre rok 2015 120,00 € 29.2.2016
6/2016
Obecný úrad Brvnište
KORING, s.r.o.,R ő ntgenova 1176/2,85101 Bratislava -Petržalka, IČO:44972270 Spracovanie a podanie projektu –prestavba a prístavba hasičskej stanice 200,00 € 10.2.2016
5/2016
Obecný úrad Brvnište
Meliš Tibor, Stred 39, 017 01 Pov.Bystrica, IČO: 35227184 Zameranie budovy OcU a KD 185,00 € 3.2.2016
4/2016
Obecný úrad Brvnište
Ing.arch.Mgr.art.Ondrej Kurek, Dolný Moštenenc 46, 017 01 Pov.Bystrica, IČO: 48278572 Vypracovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Brvnište 3 000,00 € 3.2.2016
3/2016
Obecný úrad Brvnište
MaM plus, s.r.o., SNP 1052/48, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 36311855 Spracovanie energetického auditu 850,00 € 1.2.2016
2/2016
Obecný úrad Brvnište
RD elektrik, s.r.o., Stupné 226,01812 Stupné, IČO: 47505133 Demontáž vianočného osvetlenia 68.40 € 11.1.2016
1/2016
Obecný úrad Brvnište
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 813 72 Bratislava, IČO: 00151866 Opakovaný výcvik používateľov dýchacej techniky 80,00 € 11.1.2016

Vyvesené: 31. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť