Navigácia

Obsah

Späť

Verejnú vyhlášku – oznámenie o konaní Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stupné – lokalita Dlhé

Verejná vyhláška – oznámenie o konaní Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stupné – lokalita Dlhé  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 10. 2017

Dátum zvesenia: 26. 10. 2017

Späť