Navigácia

Obsah

Ing. Ján Zelinka


Úloha v org. štruktúre

Obec Brvnište - hlavný kontrolór
Obecný úrad 390, Brvnište