Navigácia

Obsah

Ing. Martina Grbálová


Úloha v org. štruktúre

Obec Brvnište - hlavná pokladňa: dane za nehnuteľností, daň za psa, výber poplatkov z tuhý komunálny odpad, výber nájomného a iné poplatky, miestny rozhlas
Obecný úrad 390, Brvnište