Navigácia

Obsah

Mgr. Viera Jurdíková


Úloha v org. štruktúre

Obec Brvnište - matrika a osvedčovanie podpisov, stavebný úrad, sociálne veci
Obecný úrad 390, Brvnište