Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.06.2019

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 9/A/2019

321/2019

780,00 EUR

APX, k.s.

Obec Brvnište

27.05.2019

Mandátna zmluva

285/2019

240,00 EUR

PRO BENEFIT,s.r.o.

Obec Brvnište

20.05.2019

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

279/2019

250,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Brvnište

17.05.2019

Zmluva o dielo

277/2019

147 900,84 EUR

FOHAS. s.r.o.

Obec Brvnište

16.05.2019

Zmluva č. 2019/0260 o poskytnutí dotácie

270/2019

1 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Brvnište

29.04.2019

Zmluva č. 39 416 o poskytnutí dotácie

244/2019

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Brvnište

10.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

179/2019

0,00 EUR

Obec Brvnište

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

02.04.2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

209/2019

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Brvnište

02.04.2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

207/2019

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Brvnište

02.04.2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

205/2019

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Brvnište

22.03.2019

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002340

141/2019

12 927,90 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Brvnište

13.03.2019

Dodatok č. 1/2019

151/2019

0,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Brvnište

27.02.2019

Zmluva o spolupráci

121/2019/AS27

310,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

26.02.2019

Darovacia zmluva

124/2019

100,00 EUR

Združenie Lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište

Obec Brvnište

13.02.2019

Kúpna zmluva

96/2019

141,90 EUR

Miroslav Torda a manželka Katarína Tordová

Obec Brvnište

12.02.2019

Nájomná zmluva

91/2019

300,00 EUR

ORK, s.r.o.

Obec Brvnište

07.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

82/2019

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Brvnište

24.01.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

48/2019

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Brvnište

01.01.2019

Dodávateľsko-odberateľská zmluva

82/2020

0,00 EUR

Marian Vachalík

Obec Brvnište

28.12.2018

Kúpna zmluva

767/2018

300,00 EUR

Jaroslav Hanajík

Obec Brvnište

28.12.2018

Zmluva číslo 495/2019 o prenájme nehnuteľnosti

781/2018

0,00 EUR

AGROFARMA Brvnište, s.r.o.

Obec Brvnište

28.12.2018

Zmluva číslo 1180/2019 o prenájme nehnuteľnosti

780/2018

0,00 EUR

AGROFARMA Brvnište, s.r.o.

Urbár Brvnište

30.11.2018

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

716/2018

Neuvedené

Jozef Šištík

Obec Brvnište

30.11.2018

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

711/2018

Neuvedené

WALD s.r.o.

Obec Brvnište

16.11.2018

Zmluva č. 031/TN2018-RVPK o poskytnutní dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

686/2018

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trenčín

Obec Brvnište

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: