Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.04.2018

Zmluva o dielo

241/2018

30 233,14 EUR

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Obec Brvnište

19.04.2018

Zmluva o dielo

240/2018

17 992,32 EUR

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Obec Brvnište

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

233/2018

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Brvnište

27.03.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 16.02.2018

181/2018

0,00 EUR

AIO Education, s.r.o.

Obec Brvnište

22.03.2018

Návrh poistnej zmluvy

4419010980

86,09 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

21.03.2018

Darovacia zmluva

170/2018

350,00 EUR

Marian Hantak

Obec Brvnište

20.03.2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

168/2018

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Brvnište

01.03.2018

Zmluva č. 34/2018

34/2018

210,00 EUR

BOZP a OPP, s.r.o.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

1040213503

41,86 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

2760020945

312,11 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

2760020942

1 247,15 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

1040213506

26,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Návrh poistnej zmluvy

4419010961

280,69 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

27.02.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

234/2018

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Brvnište

19.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

101/2018

12 720,00 EUR Dvanásťtisícsedemstodvadsať eur

AIO Education, s.r.o.

Obec Brvnište

15.02.2018

Kúpna zmluva

122/2018

1 508,10 EUR

Zdenko Koreník

Obec Brvnište

09.02.2018

Zmluva o dielo

88/2018

390,00 EUR

Hudobná skupina TRIUMF

Obec Brvnište

07.02.2018

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

115/2018

50,00 EUR

Ing. Igor Jágrik

Obec Brvnište

06.02.2018

Darovacia zmluva

89/2018

100,00 EUR

Združenie Lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište

Obec Brvnište

01.02.2018

Poistná zmluva pre poistenie majetku

4419010960

149,87 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

29.01.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZ-PO1-SC111-2016-10/56

38/2018

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Brvnište

25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

45/2018

39,98 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Brvnište

15.01.2018

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy :OPKZ-PO1-SC111-2016-10/56 - projekt Zbervný dvor v obci Brvnište

15/2018

0,00 EUR

Obec Brvnište

Ministerstvo životného prostredia SR

29.12.2017

Kúpna zmluva uzatovorená v súlade s ust.§409 a nasl.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

880/2017

4 917,60 EUR

STEEL MOUNTING, s.r.o.

Obec Brvnište

29.12.2017

Kúpna zmluva č. 2017/12/01

881/2017

139 297,20 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o

Obec Brvnište

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: