Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2019

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002340

141/2019

12 927,90 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Brvnište

13.03.2019

Dodatok č. 1/2019

151/2019

0,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Brvnište

27.02.2019

Zmluva o spolupráci

121/2019/AS27

310,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

26.02.2019

Darovacia zmluva

124/2019

100,00 EUR

Združenie Lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište

Obec Brvnište

13.02.2019

Kúpna zmluva

96/2019

141,90 EUR

Miroslav Torda a manželka Katarína Tordová

Obec Brvnište

12.02.2019

Nájomná zmluva

91/2019

300,00 EUR

ORK, s.r.o.

Obec Brvnište

07.02.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

82/2019

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Brvnište

24.01.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

48/2019

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Brvnište

01.01.2019

Dodávateľsko-odberateľská zmluva

82/2020

0,00 EUR

Marian Vachalík

Obec Brvnište

28.12.2018

Kúpna zmluva

767/2018

300,00 EUR

Jaroslav Hanajík

Obec Brvnište

28.12.2018

Zmluva číslo 495/2019 o prenájme nehnuteľnosti

781/2018

0,00 EUR

AGROFARMA Brvnište, s.r.o.

Obec Brvnište

28.12.2018

Zmluva číslo 1180/2019 o prenájme nehnuteľnosti

780/2018

0,00 EUR

AGROFARMA Brvnište, s.r.o.

Urbár Brvnište

30.11.2018

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

716/2018

Neuvedené

Jozef Šištík

Obec Brvnište

30.11.2018

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

711/2018

Neuvedené

WALD s.r.o.

Obec Brvnište

16.11.2018

Zmluva č. 031/TN2018-RVPK o poskytnutní dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

686/2018

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trenčín

Obec Brvnište

09.11.2018

Zmluva o výpožičke

672/2018

0,00 EUR

Slovenská republika, zast.Ministerstvom vnútra SR

Obec Brvnište

07.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

639/2018

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Brvnište

19.10.2018

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 28/2011

621/2018

600,00 EUR

BIOMASA, združenie právnických osôb

Obec Brvnište

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

591/2018

35 897,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Brvnište

26.09.2018

Zmluva o dielo

582/2018

11 340,00 EUR

PEGO Slovakia, s.r.o.

Obec Brvnište

17.09.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

560/2018

92 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Brvnište

17.09.2018

Úverová zmluva

559/2018

92 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Brvnište

10.09.2018

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201807357

553/2018

36,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Brvnište

31.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

514/3/2018

0,00 EUR

HT sprav, s.r.o.

Obec Brvnište

31.08.2018

Mandátna zmluva č. 4/2018/HT PB

514/2/2018

4,00 EUR

HT sprav, s.r.o.

Obec Brvnište

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: