Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.11.2018

Zmluva o výpožičke

672/2018

0,00 EUR

Slovenská republika, zast.Ministerstvom vnútra SR

Obec Brvnište

07.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

639/2018

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Brvnište

19.10.2018

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 28/2011

621/2018

600,00 EUR

BIOMASA, združenie právnických osôb

Obec Brvnište

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

591/2018

35 897,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Brvnište

26.09.2018

Zmluva o dielo

582/2018

11 340,00 EUR

PEGO Slovakia, s.r.o.

Obec Brvnište

17.09.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

560/2018

92 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Brvnište

17.09.2018

Úverová zmluva

559/2018

92 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Brvnište

10.09.2018

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201807357

553/2018

36,00 EUR

Disig, a.s.

Obec Brvnište

31.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

514/3/2018

0,00 EUR

HT sprav, s.r.o.

Obec Brvnište

31.08.2018

Mandátna zmluva č. 4/2018/HT PB

514/2/2018

4,00 EUR

HT sprav, s.r.o.

Obec Brvnište

28.08.2018

Kúpna zmluva

521/2018

148,50 EUR

Ján Čukan a Slávka Čukanová

Obec Brvnište

22.08.2018

Nájomná zmluva

513/2018

1 100,00 EUR

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Obec Brvnište

16.08.2018

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

508/2018

4 230,00 EUR

MP Profit PB , s.r.o.

Obec Brvnište

25.07.2018

Licenčná zmluva

450/2018

250,00 EUR

TENDERnet s.r.o.

Obec Brvnište

25.07.2018

Zmluva o nájme nehnuteľností

444/2018

10,00 EUR

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo

Obec Brvnište

25.07.2018

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 25/A/2018

434/2018

660,00 EUR

APX, k.s.

Obec Brvnište

25.07.2018

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 24/A/2018

433/2018

240,00 EUR

APX, k.s.

Obec Brvnište

23.07.2018

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy č.4/2012

514/1/2018

0,00 EUR

HT sprav, s.r.o.

Obec Brvnište

17.07.2018

Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora

426/2018

600,00 EUR

Ing. Pavol Fico FP STAV

Obec Brvnište

13.07.2018

Mandátna zmluva

652/2018

300,00 EUR

VO-TOR s.r.o.

Obec Brvnište

10.07.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

414/2018

4 500,00 EUR

VS-Projekty, s.r.o.

Obec Brvnište

20.06.2018

Zmluva o manažmente projektu

372/2018

1 250,00 EUR

MP Profit PB , s.r.o.

Obec Brvnište

18.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

360/2018

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Brvnište

11.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

354/2018

0,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o.

Obec Brvnište

06.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

362/2018

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Brvnište

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: