Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2018

Zmluva o reklamnom plnení

324/2018

150,00 EUR

Danfoss Power Solutions a.s.

Obec Brvnište

23.05.2018

Návrh poistnej zmluvy

4419011457

37,87 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

21.05.2018

Zmluva o dielo

311/2018

144 000,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Brvnište

10.05.2018

Zmluva o dielo

361/2018

100,00 EUR

Hudobná skupina Drienky

Obec Brvnište

30.04.2018

Poistná zmluva

5190041097

6,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

27.04.2018

Darovacia zmluva

279/2018

300,00 EUR

PSL, a.s.

Obec Brvnište

26.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

266/2018

122 363,89 EUR

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Brvnište

25.04.2018

Zmluva č. 2018/0264 o poskytnutí dotácie

297/2018

1 500,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Brvnište

24.04.2018

Dohoda o ukončení zmluvy

261/2018

0,00 EUR

Chudovský, a.s.

Obec Brvnište

23.04.2018

Zmluva č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H186 o poskytnutí nenávratnéhoí finančného príspevku

254/2018

151 111,52 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Brvnište

19.04.2018

Zmluva o dielo

241/2018

30 233,14 EUR

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Obec Brvnište

19.04.2018

Zmluva o dielo

240/2018

17 992,32 EUR

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Obec Brvnište

16.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

233/2018

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Brvnište

27.03.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 16.02.2018

181/2018

0,00 EUR

AIO Education, s.r.o.

Obec Brvnište

22.03.2018

Návrh poistnej zmluvy

4419010980

86,09 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

21.03.2018

Darovacia zmluva

170/2018

350,00 EUR

Marian Hantak

Obec Brvnište

20.03.2018

Zmluva o bežnom účte na dotácie

168/2018

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Brvnište

01.03.2018

Zmluva č. 34/2018

34/2018

210,00 EUR

BOZP a OPP, s.r.o.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

1040213503

41,86 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

2760020945

312,11 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

2760020942

1 247,15 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Poistná zmluva

1040213506

26,64 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

28.02.2018

Návrh poistnej zmluvy

4419010961

280,69 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

27.02.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

234/2018

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Brvnište

19.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

101/2018

12 720,00 EUR Dvanásťtisícsedemstodvadsať eur

AIO Education, s.r.o.

Obec Brvnište

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: