Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2018

Kúpna zmluva

122/2018

1 508,10 EUR

Zdenko Koreník

Obec Brvnište

09.02.2018

Zmluva o dielo

88/2018

390,00 EUR

Hudobná skupina TRIUMF

Obec Brvnište

07.02.2018

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

115/2018

50,00 EUR

Ing. Igor Jágrik

Obec Brvnište

06.02.2018

Darovacia zmluva

89/2018

100,00 EUR

Združenie Lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište

Obec Brvnište

01.02.2018

Poistná zmluva pre poistenie majetku

4419010960

149,87 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Brvnište

29.01.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZ-PO1-SC111-2016-10/56

38/2018

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Brvnište

25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

45/2018

39,98 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Brvnište

15.01.2018

Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy :OPKZ-PO1-SC111-2016-10/56 - projekt Zbervný dvor v obci Brvnište

15/2018

0,00 EUR

Obec Brvnište

Ministerstvo životného prostredia SR

29.12.2017

Kúpna zmluva uzatovorená v súlade s ust.§409 a nasl.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

880/2017

4 917,60 EUR

STEEL MOUNTING, s.r.o.

Obec Brvnište

29.12.2017

Kúpna zmluva č. 2017/12/01

881/2017

139 297,20 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o

Obec Brvnište

28.12.2017

Dodatok č.7 k Zmluve č. 28/2011

869/2017

720,00 EUR

BIOMASA, združenie právnických osôb

Obec Brvnište

19.12.2017

Zmluva č.014/TN/2017-MV SR o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017

864/2017

10 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trenčín

Obec Brvnište

12.12.2017

Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-TN-167-011/2017

847/2017

0,00 EUR

Slovenská republika, zast.Ministerstvom vnútra SR

Obec Brvnište

12.12.2017

Zmluva o bežnom účte

844/2017

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Brvnište

27.11.2017

dodatok č.4 k zmluve o pripojení č.7346008272

00

0,00 EUR

PEGO Slovakia, s.r.o.

Obec Brvnište

22.11.2017

Kúpna zmluva

783/2017

33,00 EUR

Alžbeta Vetešková

Obec Brvnište

16.11.2017

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finannčého príspevku číslo zmluvy:OPKZP-PO1SC111-2016-10/56

792/2017

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Brvnište

07.11.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/17/TEL

0

7,00 EUR

Klub slovenských turistov Brvnište

Obec Brvnište

30.10.2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 179/2017

95 144,87 EUR

3 Energy, s.r.o.

Obec Brvnište

27.10.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.179/2017

98 752,93 EUR

3 Energy, s.r.o.

Obec Brvnište

16.10.2017

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2017/2018

725/2017

20,00 EUR

WALD s.r.o.

Obec Brvnište

05.10.2017

Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 11.8.2017

699/2017

0,00 EUR

Mgr. Daniela Špániková

Obec Brvnište

21.09.2017

Zmluva na poskytnutie služieb uzatvorená podľa § 269 ost. 2 Obchodného zákonníka

653/2017

0,00 EUR

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Brvnište

20.09.2017

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č.16/2012 zo dňa 30.07.2012 uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka

652/2017

Neuvedené

Obec Brvnište

Chudovský, a.s.

19.09.2017

Zmluva o výkone štatutárneho auditu č. 62/A/2017

651/2017

240,00 EUR

Obec Brvnište

APX, k.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: