Oznam-prerušenie distribúcie elektriny – OcÚ ZATVORENÝ

Vážení občania,
dňa 6.6.2017 (utorok) v čase od 7,30 hod.  do 15,30 hod. bude v obci Brvnište prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude Obecný úrad Brvnište dňa 6.6.2017 ZATVORENÝ.