Navigácia

Obsah

Ing. Andrea Nemčíková


Úloha v org. štruktúre

Obec Brvnište - účtovníctvo obce, mzdy a personalistika
Obecný úrad 390, Brvnište

Finančná komisia - člen