Navigácia

Obsah

Formuláre

Formuláre

Daňové priznanie k DzN 2015 Stiahnuté: 201x | 09.07.2017

Dohoda spoluvlastníkov na podanie DP k DzN Stiahnuté: 192x | 09.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 188x | 09.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba Stiahnuté: 226x | 09.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 21x | 03.06.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 236x | 09.07.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 237x | 09.07.2017

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 248x | 17.01.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 257x | 09.07.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 220x | 09.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu mzzo Stiahnuté: 217x | 09.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie mzzo Stiahnuté: 252x | 09.07.2017

Žiadosť o zrušenie -zmenu súpisného čísla Stiahnuté: 234x | 09.07.2017

Stránka

  • 1