Navigácia

Obsah

Formuláre

Formuláre

Daňové priznanie k DzN 2015 Stiahnuté: 238x | 09.07.2017

Dohoda spoluvlastníkov na podanie DP k DzN Stiahnuté: 221x | 09.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 227x | 09.07.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - vodná stavba Stiahnuté: 285x | 09.07.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 89x | 03.06.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 274x | 09.07.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 292x | 09.07.2017

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy Stiahnuté: 341x | 17.01.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 302x | 09.07.2017

Žiadosť o určenie, zmenu, zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 253x | 09.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu mzzo Stiahnuté: 265x | 09.07.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie mzzo Stiahnuté: 296x | 09.07.2017

Žiadosť o zrušenie -zmenu súpisného čísla Stiahnuté: 264x | 09.07.2017

Stránka

  • 1