Navigácia

Obsah

Obec Brvnište

Úradné hodiny

pondelok8:00 - 15:30
utorok8:00 - 15:30
streda8:00 - 17:00
piatok8:00 - 13:00
IČO:
00317101
DIČ:
2020684644
Adresy
Obecný úrad 390, 01812 Brvnište

Kontaktné spojenie

Telefón: 042/439 32 74
Telefón: 042/426 21 58
Fax: 042/426 21 58

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.: 2833326004/5600, IBAN: SK78 5600 0000 0028 33326004
Všeobecná úverová banka, a.s.: 21022372/0200, IBAN: SK16 0200 0000 0000 21022372

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Mikudíková Dagmar, Ing.starostka0917 908 094
Jurdíková Viera, Mgr.matrika a osvedčovanie podpisov, stavebný úrad, sociálne veci042/4393 274
Nemčíková Andrea, Ing.účtovníctvo obce, mzdy a personalistika042/4393 274
Grbálová Martina, Ing.hlavná pokladňa, verejné obstarávanie, bytová politika042/4393 274
Kozáčiková Veronika, Ing.dane za nehnuteľnosti, daň za psa, výber poplatkov za tuhý komunálny odpad a iné poplatky, miestny rozhlas, odpadové hospodárstvo042/4393 274
Miniarík Pavolzástupca starostky
Zelinka Ján, Ing.hlavný kontrolór