Navigácia

Obsah

Urbárske spoločenstvo

Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nedeliteľnej nehnuteľnosti, tzn. že v urbárskych spoločenstvách sa nedala a ani nedá vytýčiť hranica prídelu toho – ktorého urbárnika, preto sa hovorí len o podieloch a k nim náležiacim hlasom, a obstarávať spoločné veci spoločenstva, vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nej, pričom hospodári v lesoch v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Kontakt:les

Miroslav Šištík – predseda
Brvnište č.450
PSČ 018 12
tel. 0904057431
E-mail: info@urbarbrvniste.sk
web: http://urbarbrvniste.sk/

 

Urbár hradného panstva Bytča – rok 1592

urbár

História lesov

História - tu ku stiahnutiu .pdf, 370,29 kB