Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Ján Zelinka

kontrolor@brvniste.sk

2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 Stiahnuté: 101x | 01.12.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok Stiahnuté: 141x | 08.07.2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 137x | 08.07.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 108x | 08.07.2017

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 Stiahnuté: 128x | 08.07.2017

Stanovisko kontrolóra k Návrhu Záverečného účtu obce Brvnište za rok 2016 Stiahnuté: 154x | 08.07.2017

2015

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Stiahnuté: 115x | 08.07.2017

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Stiahnuté: 18x | 11.06.2019

Stránka

  • 1