Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Ján Zelinka

kontrolor@brvniste.sk

2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 Stiahnuté: 113x | 01.12.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok Stiahnuté: 156x | 08.07.2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 147x | 08.07.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 118x | 08.07.2017

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 Stiahnuté: 140x | 08.07.2017

Stanovisko kontrolóra k Návrhu Záverečného účtu obce Brvnište za rok 2016 Stiahnuté: 166x | 08.07.2017

2015

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Stiahnuté: 125x | 08.07.2017

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Stiahnuté: 29x | 11.06.2019

Stránka

  • 1