Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Ing. Ján Zelinka

kontrolor.oubrvniste@gmail.com

2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 Stiahnuté: 123x | 01.12.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok Stiahnuté: 168x | 08.07.2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 157x | 08.07.2017

2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok Stiahnuté: 128x | 08.07.2017

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 Stiahnuté: 150x | 08.07.2017

Stanovisko kontrolóra k Návrhu Záverečného účtu obce Brvnište za rok 2016 Stiahnuté: 176x | 08.07.2017

2015

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Stiahnuté: 136x | 08.07.2017

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 Stiahnuté: 40x | 11.06.2019

Stránka

  • 1