Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

187/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Brvnište

16.02.2021

Dohoda o zabezpečení testovania obyvateľov obce v mobilnom odbernom mieste

62/2021

0,00 EUR

Obec Domaniža

Obec Brvnište

04.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

52/2021

800,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Brvnište

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

46/2021

1 000,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Obec Brvnište

20.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla

1/2020

0,00 EUR

BIOPEL, a.s.

Obec Brvnište

08.12.2020

Dodatok k Zmluve o dielo

2/2020

0,00 EUR

VINKstav, s.r.o.

Obec Brvnište

04.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb

1/2020

Neuvedené

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Obec Brvnište

03.12.2020

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

400/2020

0,00 EUR

WALD s.r.o.

Obec Brvnište

03.12.2020

Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby

399/2020

0,00 EUR

Jozef Šištík

Obec Brvnište

02.12.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutní NFP

395/2020

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Brvnište

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

316/2020

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Brvnište

05.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

379/2020

0,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Brvnište

30.10.2020

Dohoda č. 20/11/012/44

384/2020

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Obec Brvnište

27.10.2020

Dohoda č. 20/11/010/10

383/2020

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

Obec Brvnište

27.10.2020

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmií z obalov a neobalových výrobkov

364/2020

Neuvedené

ASEKOL SK, s.r.o.

Obec Brvnište

26.10.2020

Zmluva o zddraidení a prevádzke mobilnej aplikácie

365/2020

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Brvnište

16.10.2020

Zmluva o termínovanom úvere č.15/005/202

312/2020

300 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Brvnište

29.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Neuvedené

FOHAS. s.r.o.

Obec Brvnište

11.09.2020

Zmluva o dielo

288/2020

44 544,00 EUR

BIDOR, s.r.o.

Obec Brvnište

08.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

278/2020

0,00 EUR

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Brvnište

03.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/2020

0,00 EUR

CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.

Obec Brvnište

03.09.2020

Zmluva o dielo

272/2020

71 863,41 EUR

CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.

Obec Brvnište

03.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/2020

0,00 EUR

VINKstav, s.r.o.

Obec Brvnište

03.09.2020

Zmluva o dielo

270/2020

136 942,13 EUR

VINKstav, s.r.o.

Obec Brvnište

03.09.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

263/2020

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Brvnište

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: