Navigácia

Obsah

Rozpočet

Návrh Záverečného účtu obce Brvnište za rok 2016

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 166x | 15.08.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu 2017-sumarizácia Stiahnuté: 159x | 08.07.2017

Príjmy-rozpočet Stiahnuté: 152x | 08.07.2017

Stanovisko kontrolór návrh rozpočtu 2017 Stiahnuté: 153x | 08.07.2017

Výdavky-rozpočet-I Stiahnuté: 166x | 08.07.2017

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet 2016-Príjmy Stiahnuté: 149x | 08.07.2017

Schválený rozpočet 2016-Sumarizácia Stiahnuté: 157x | 08.07.2017

Schválený rozpočet 2016-Výdavky Stiahnuté: 146x | 08.07.2017

Zapracovaná úprava z Okresného úradu Trenčín odbor školstva Stiahnuté: 153x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016-Príjmy Stiahnuté: 145x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu 2016-Sumarizácia Stiahnuté: 141x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu 2016-Výdavky Stiahnuté: 155x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Stiahnuté: 70x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Ro Stiahnuté: 62x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Sumarizácia Stiahnuté: 67x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Výdavky Stiahnuté: 72x | 20.02.2019

Rozpočet príjmy 2019 - plnenie Stiahnuté: 16x | 12.02.2020

Rozpočet výdavky 2019 - plnenie Stiahnuté: 13x | 12.02.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2019 Stiahnuté: 72x | 20.02.2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy Stiahnuté: 60x | 09.04.2019

Stránka