Navigácia

Obsah

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet 2021_príjmy Stiahnuté: 3x | 24.02.2021

Schválený rozpočet 2021_príjmy RO Stiahnuté: 3x | 24.02.2021

Schválený rozpočet 2021_sumarizácia Stiahnuté: 3x | 24.02.2021

Schválený rozpočet 2021_úpravy pri schválení Stiahnuté: 3x | 24.02.2021

Schválený rozpočet 2021_Výdavky Stiahnuté: 5x | 24.02.2021

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Návrh rozpočtu 2021 - príjmy Stiahnuté: 15x | 21.01.2021

Návrh rozpočtu 2021 - príjmy RO Stiahnuté: 14x | 21.01.2021

Návrh rozpočtu 2021 - sumarizácia Stiahnuté: 18x | 29.01.2021

Návrh rozpočtu 2021 - výdavky Stiahnuté: 15x | 21.01.2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 Stiahnuté: 17x | 22.01.2021

Schválený rozpčet na rok 2020

Schválený rozpočet 2020_Príjem Stiahnuté: 32x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_Príjmy RO Stiahnuté: 30x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_Sumarizácia Stiahnuté: 36x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_úpravy pri schvaľovaní Stiahnuté: 32x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_Výdavky Stiahnuté: 41x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020 - Príjmy Stiahnuté: 39x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu 2020 - Sumarizácia Stiahnuté: 34x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu 2020 - Vl. príjmy RO Stiahnuté: 34x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu 2020 - Výdavky Stiahnuté: 33x | 17.04.2020

Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 Stiahnuté: 74x | 16.03.2020

Stránka