Navigácia

Obsah

Rozpočet

Návrh Záverečného účtu obce Brvnište za rok 2016

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 158x | 15.08.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu 2017-sumarizácia Stiahnuté: 153x | 08.07.2017

Príjmy-rozpočet Stiahnuté: 146x | 08.07.2017

Stanovisko kontrolór návrh rozpočtu 2017 Stiahnuté: 146x | 08.07.2017

Výdavky-rozpočet-I Stiahnuté: 160x | 08.07.2017

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet 2016-Príjmy Stiahnuté: 143x | 08.07.2017

Schválený rozpočet 2016-Sumarizácia Stiahnuté: 151x | 08.07.2017

Schválený rozpočet 2016-Výdavky Stiahnuté: 140x | 08.07.2017

Zapracovaná úprava z Okresného úradu Trenčín odbor školstva Stiahnuté: 146x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016-Príjmy Stiahnuté: 136x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu 2016-Sumarizácia Stiahnuté: 135x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu 2016-Výdavky Stiahnuté: 149x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Stiahnuté: 61x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Ro Stiahnuté: 56x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Sumarizácia Stiahnuté: 59x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Výdavky Stiahnuté: 63x | 20.02.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2019 Stiahnuté: 63x | 20.02.2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy Stiahnuté: 54x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy RO Stiahnuté: 52x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_sumarizácia Stiahnuté: 50x | 09.04.2019

Stránka