Navigácia

Obsah

Rozpočet

Schválený rozpčet na rok 2020

Schválený rozpočet 2020_Príjem Stiahnuté: 6x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_Príjmy RO Stiahnuté: 6x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_Sumarizácia Stiahnuté: 7x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_úpravy pri schvaľovaní Stiahnuté: 5x | 17.04.2020

Schválený rozpočet 2020_Výdavky Stiahnuté: 7x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020 - Príjmy Stiahnuté: 15x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu 2020 - Sumarizácia Stiahnuté: 12x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu 2020 - Vl. príjmy RO Stiahnuté: 13x | 17.04.2020

Návrh rozpočtu 2020 - Výdavky Stiahnuté: 12x | 17.04.2020

Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 Stiahnuté: 12x | 16.03.2020

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019

Návrh záverečného účtu obce Brvnište za rok 2019 Stiahnuté: 2x | 11.06.2020

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy Stiahnuté: 65x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy RO Stiahnuté: 62x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_sumarizácia Stiahnuté: 61x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_úprava návrhu pri schvaľovaní Stiahnuté: 55x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_výdavky Stiahnuté: 47x | 09.04.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Stiahnuté: 75x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Ro Stiahnuté: 67x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Sumarizácia Stiahnuté: 74x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Výdavky Stiahnuté: 77x | 20.02.2019

Stránka