Navigácia

Obsah

Rozpočet

Návrh Záverečného účtu obce Brvnište za rok 2016

Záverečný účet obce 2016 Stiahnuté: 126x | 15.08.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu 2017-sumarizácia Stiahnuté: 125x | 08.07.2017

Príjmy-rozpočet Stiahnuté: 119x | 08.07.2017

Stanovisko kontrolór návrh rozpočtu 2017 Stiahnuté: 119x | 08.07.2017

Výdavky-rozpočet-I Stiahnuté: 132x | 08.07.2017

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet 2016-Príjmy Stiahnuté: 113x | 08.07.2017

Schválený rozpočet 2016-Sumarizácia Stiahnuté: 123x | 08.07.2017

Schválený rozpočet 2016-Výdavky Stiahnuté: 110x | 08.07.2017

Zapracovaná úprava z Okresného úradu Trenčín odbor školstva Stiahnuté: 118x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu 2016-Príjmy Stiahnuté: 106x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu 2016-Sumarizácia Stiahnuté: 107x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu 2016-Výdavky Stiahnuté: 120x | 08.07.2017

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Stiahnuté: 28x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Ro Stiahnuté: 25x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Sumarizácia Stiahnuté: 29x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Výdavky Stiahnuté: 32x | 20.02.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2019 Stiahnuté: 30x | 20.02.2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy Stiahnuté: 26x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy RO Stiahnuté: 25x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_sumarizácia Stiahnuté: 24x | 09.04.2019

Stránka