Navigácia

Obsah

Rozpočet

Záverečný účet obce za rok 2019

Návrh záverečného účtu obce Brvnište za rok 2019 Stiahnuté: 29x | 11.06.2020

Schválený záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 43x | 15.07.2020

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy Stiahnuté: 92x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_príjmy RO Stiahnuté: 86x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_sumarizácia Stiahnuté: 83x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_úprava návrhu pri schvaľovaní Stiahnuté: 77x | 09.04.2019

Schválený rozpočet 2019_výdavky Stiahnuté: 68x | 09.04.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Stiahnuté: 96x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Príjmy Ro Stiahnuté: 90x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Sumarizácia Stiahnuté: 97x | 20.02.2019

Rozpočet návrh 2019 Výdavky Stiahnuté: 96x | 20.02.2019

Rozpočet príjmy 2019 - plnenie Stiahnuté: 42x | 12.02.2020

Rozpočet výdavky 2019 - plnenie Stiahnuté: 38x | 12.02.2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2019 Stiahnuté: 97x | 20.02.2019

Schválený rozpočet na rok 2018

Schválený rozpočet - Príjmy Stiahnuté: 53x | 10.10.2019

Schválený rozpočet - Príjmy RO Stiahnuté: 43x | 10.10.2019

Schválený rozpočet - Sumarizácia Stiahnuté: 39x | 10.10.2019

Schválený rozpočet - Úpravy pri schvaľovaní Stiahnuté: 38x | 10.10.2019

Schválený rozpočet - Výdavky Stiahnuté: 29x | 10.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu - Príjmy Stiahnuté: 66x | 09.10.2019

Stránka