Navigácia

Obsah

Ing. Veronika Kozáčiková


Úloha v org. štruktúre

Obec Brvnište - dane za nehnuteľnosti, daň za psa, výber poplatkov za tuhý komunálny odpad a iné poplatky, miestny rozhlas, odpadové hospodárstvo
Obecný úrad 390, Brvnište