Navigácia

Obsah

Lesomajitelia v Brvništi

Združenie lesomajiteľov – pozemkové spoločenstvo Brvnište

Kontaktné údaje:

IČO: 00620963
DIČ: 2020692080
IČ DPH: SK2020692080

Sídlo spoločenstva: 018 12 Brvnište 417

E-mail: zdruzenielesomajitelovbrvniste@gmail.com
web: http://www.zlmbrvniste.sk/
Telefónne číslo: 042 439 31 08Úradné hodiny:jedla

Pondelok: 8,00 hod. – 12,00 hod.

Štvrtok: 12,00 hod. – 17,00 hod.