Navigácia

Obsah

Vzácnosť v našej obci?

Typ: ostatné
To, že sú skameneliny veľmi veľká vzácnosť, vie asi každý, ale viete o tom, že sa nachádzajú aj neďaleko Brvnišťa?

ČO SÚ TO TIE SKAMENELINY?

Skameneliny sú skamenené zbytky tiel kedysi žijúcich organizmov, živočíchov alebo ich odtlačky, poprípade stopy, ktoré sa zachovali z minulých geologických dôb až do súčasnosti.

ODLIATOK Z ULITY MEGASLIMÁKA ALEBO Z MILIÓN ROKOV STARÉHO AMONITU?

Práve amonity sú tie skameneliny, ktoré sa vyskytujú na neďalekom brale. Vyznačujú sa stočenou schránkou, ktorá sa podobá na o niečo zväčšenú ulitu slimáka. Amonity boli najkrajšie a najrozšírenejšie bezstavovce v druhohorách.

AKO SA DOSTAŤ NA MIESTO VÝSKYTU?

Z obce Brvnište pôjdete k miestnej farme a od nej smerom doprava po panelovom chodníku až po jeho koniec. Odbočíte doľava, prejdete cez mostík, pričom pred sebou uvidíte malý kopec s krížom. Podídete ku kopčeku bližšie a zdola jeho ľavej strany pôjdete až pokiaľ neuvidíte ružovkastý vápencový odkryv.

Autori: Nina Harušincová

            Veronika Hlaváčová

            Lucia Juhásiková


Vytvorené: 17. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2017 13:56
Autor: