Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 4
ďalší posledná

#

Zaburiňovanie pozemkov – UPOZORNENIE !

Zaburiňovanie pozemkov – UPOZORNENIE ! celý text

ostatné | 14. 4. 2016 | Autor:
#

Súťaž – Stojíme za hasičmi

Súťaž – Stojíme za hasičmi celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:
oznam

Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Oznam Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp celý text

ostatné | 8. 3. 2016 | Autor:

Výsledky volieb do NR SR _ Obec Brvnište

Obec Brvnište, zastúpená starostkou obce Dagmar Mikudíkovou, touto cestou ďakuje všetkým občanom, ktorí sa dňa 5. marca 2016 zúčastnili volieb do NR SR.

Poďakovanie patrí tiež členom volebnej komisie a zapisovateľke,

ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh volieb v našej obci. celý text

ostatné | 6. 3. 2016 | Autor:

Informácie pre voliča – Voľby do NR SR

Informácie pre voliča – Voľby do NR SR celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor:

Fašiangy 2016 – reportáž TV Považie

Obec Brvnište,
zastúpená starostkou obce Dagmar Mikudíkovou,
touto cestou ĎAKUJE všetkým občanom a sponzorom,
ktorí sa podieľali na príprave a priebehu
Fašiangov v obci Brvnište. celý text

ostatné | 22. 2. 2016 | Autor:
zápis

Zápis detí do 1.ročníka na šk.rok 2016/2017

Zápis detí do 1.ročníka na šk.rok 2016/2017 celý text

ostatné | 22. 2. 2016 | Autor:
zápis

Zápis detí do MŠ Brvnište na šk.rok 2016/2017

Zápis detí do MŠ Brvnište na šk.rok 2016/2017 celý text

ostatné | 22. 2. 2016 | Autor:

VOĽBY do NR SR 2016

VOĽBY do NR SR 2016 celý text

ostatné | 21. 1. 2016 | Autor:

PELIKÁN – obecné noviny – ročník 2015

PELIKÁN – obecné noviny – ročník 2015 celý text

ostatné | 20. 1. 2016 | Autor:
oznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Brvnište

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Brvnište celý text

ostatné | 22. 10. 2015 | Autor:
upozornenie

Upozornenie na legislatívnu povinnosť – SSE

Upozornenie na legislatívnu povinnosť – SSE celý text

ostatné | 12. 8. 2015 | Autor:

Očkovanie psov v obci Brvnište

Dňa 01. 08. 2015 t.j. v sobotu veterinárna ambulancia MVDr. Ďurkecha uskutoční v našej obci očkovanie psov proti besnote. Harmonogram očkovania je nasledovný:
1.Stanovisko pri Rýdzovskom moste /dolný koniec obce/ v čase od 9,00 h do 9,45 h.
2.Stanovisko pri Obecnom úrade v čase od 10,00 h do 10,45 h.
3.Stanovisko pri garážach SAD /horný koniec obce/ v čase od 11,00 h do 11,30 h.
Poplatok za očkovanie je 6,‐ Eur.
Zároveň žiadame občanov, aby na očkovanie so psom neposielali deti. celý text

ostatné | 30. 7. 2015 | Autor:
harmonogram

Harmonogram zvozu plastov

Harmonogram zvozu plastov celý text

ostatné | 17. 6. 2015 | Autor:
prvá
z 4
ďalší posledná