Obec Brvnište
Brvnište

Všeobecné záväzné nariadenia

2024

VZN 1_2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované sociálne služby

VZN 1_2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,69 kB
Vložené: 30. 5. 2024

Návrh VZN č.1/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované sociálne služby

VZN 1_2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrad za poskytované sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,72 kB
Vložené: 10. 5. 2024

2023

VZN č. 5/2023 zo dňa 14.12.2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce BRVNIŠTE

VZN č. 5_2023_ ZADč.2 Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,64 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 4/2023 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN 4_2023 - o dani za psa a uživanie verejného priestranstva_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,29 kB
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište

VZN č. 2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,24 kB
Vložené: 14. 12. 2023

Návrh VZN č. 2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište

Návrh VZN č. 2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,01 kB
Vložené: 29. 11. 2023

Návrh VZN o DzN 3-2023 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brnvište

Návrh VZN o DzN 3-2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,54 kB
Vložené: 29. 11. 2023

Návrh VZN 4_2023 - o dani za psa a uživanie verejného priestranstva_

Návrh VZN 4_2023 - o dani za psa a uživanie verejného priestranstva_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155 kB
Vložené: 29. 11. 2023

Dodatok č. 1 k VZN 6_2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

Dodatok č. 1 k VZN 6_2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,79 kB
Vložené: 31. 3. 2023

VZN obce Brvnište č. 1/202 3 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obc e Brvnište

1_2023 VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brvnište..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,6 kB
Vložené: 31. 3. 2023

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN 6_2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

NÁVRH Dodatku č. 1 k VZN 6_2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,2 kB
Vložené: 13. 3. 2023

Návrh VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brvnište

Návrh VZN č. 1_2023 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brvnište..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,63 kB
Vložené: 3. 3. 2023

2022

VZN 2_2022 - o dani za psa a uživanie verejného priestranstva

VZN 2_2022 - o dani za psa a uživanie verejného priestranstva_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,97 kB
Vložené: 14. 12. 2022

VZN č 1-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište

VZN č 1-2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,17 kB
Vložené: 14. 12. 2022

2021

VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište

VZN č 5-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 53,55 kB
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brvnište

VZN č. 4_2021 o-nakladani-s-KO a DSO na území obce Brvnište.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 62,36 kB
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č. 3/2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brvnište

VZN č 3-2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brvnište.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 43,95 kB
Vložené: 17. 12. 2021

Návrh VZN 5_2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č 5-2021 TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,59 kB
Vložené: 1. 12. 2021

Návrh VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN č. 4_2021 o-nakladani-s-KO a DSO-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 654,99 kB
Vložené: 30. 11. 2021

Návrh VZN obce Brvniište č. 3/2021 o spôsobe náhradného odvádzaniia odpadových vôd a o zneškodňovaníí obsahu žúmp na územíí obce Brvniište

Návrh VZN č 3-2021 náhradné zásobovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,37 kB
Vložené: 16. 11. 2021

VZN č. 2_2021 o niektorých podmienkach držania psov

VZN č. 2_2021 o niektorých podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 200,24 kB
Vložené: 4. 6. 2021

Návrh VZN 2_2021 o podmienkach držania psov

Návrh VZN 2_2021 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,91 kB
Vložené: 5. 4. 2021

2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 3-2020 TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 478,01 kB
Vložené: 18. 12. 2020

VZN č. 2_2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište

VZN č. 2_2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,23 kB
Vložené: 3. 12. 2020

Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č 3-2020 TKO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1000 kB
Vložené: 1. 12. 2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk

VZN č. 1_2020 o ochrannom pásme cintorína.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,29 kB
Vložené: 19. 10. 2020

Návrh VZN 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište

NÁVRH VZN 2_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 69,47 kB
Vložené: 3. 7. 2020

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dodatok č. 1 k VZN 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,89 kB
Vložené: 28. 4. 2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk

Návrh VZN 1_2020 o ochrannom pásme pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,73 kB
Vložené: 19. 2. 2020

2019

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 4_2019 o-nakladani-s-KO a DSO-.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 17. 12. 2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 3-2019 TKO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1000 kB
Vložené: 17. 12. 2019

Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Návrh VZN č. 4_2019 o-nakladani-s-KO a DSO-.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 2. 12. 2019

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č 3-2019 TKO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1001 kB
Vložené: 2. 12. 2019

VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

VZN 2_2019 o poskytnutí dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 70,69 kB
Vložené: 21. 8. 2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

NÁVRH VZN 2_2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 70,63 kB
Vložené: 31. 7. 2019

VZN 1/2019

VZN 1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,52 kB
Vložené: 15. 5. 2019

2018

VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN-6-2018 - pohrebisko.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 67,88 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva

VZN 5-2018 - o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 64,98 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností

VZN o DzN 4-2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 117 kB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 3_2018 o-nakladani-s-KO a DSO-.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 18. 12. 2018

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište

VZN č 2-2018 TKO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1000,5 kB
Vložené: 18. 12. 2018

Návrh VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

NÁVRH-VZN-6-2018 - pohrebisko.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 67,81 kB
Vložené: 30. 11. 2018

Návrh VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva

Návrh VZN 5-2018 - o dani za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 64,9 kB
Vložené: 7. 12. 2018

Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností

Návrh VZN o DzN 4-2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 117,5 kB
Vložené: 30. 11. 2018

Návrh VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 3_2018 o-nakladani-s-KO a DSO-.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 30. 11. 2018

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č 2-2018 TKO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1001 kB
Vložené: 30. 11. 2018

VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda

VZN 1_2018 - Miestne referendum.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 67,64 kB
Vložené: 4. 10. 2018

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN - miestne referendum.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 985,5 kB
Vložené: 19. 6. 2018

2017

VZN č.2/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brvnište

VZN č 2-2017 o miestnom poplatku za TKO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,44 kB
Vložené: 15. 12. 2017

Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č 2-2017 TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,71 kB
Vložené: 30. 11. 2017

VZN č.1/2017 o umiestňovaní plagátov na území obce Brvnište

schválené VZN 1_2017 o umiestňovaní volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,59 kB
Vložené: 13. 10. 2017

2016

Návrh VZN č.6-2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Návrh VZN č.6-2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,27 kB
Vložené: 10. 7. 2017

Návrh VZN č.5-2016 o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Návrh VZN č.5-2016 o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,09 kB
Vložené: 10. 7. 2017

Návrh VZN č.4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN č.4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 382,43 kB
Vložené: 10. 7. 2017

Návrh VZN č.3-2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Brvnište

Návrh VZN č.3-2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,57 kB
Vložené: 10. 7. 2017

Návrh VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brvnište

Návrh VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,06 kB
Vložené: 10. 7. 2017

Návrh VZN č. 1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Návrh VZN č. 1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,58 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 6-2016- o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

VZN č. 6-2016- o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,29 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.5-2016 – o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č.5-2016 – o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,67 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.4-2016-o-poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.4-2016-o-poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,21 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.2-2016 o nakladaní s KO a DSO

VZN č.2-2016 o nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,11 MB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa_povinná šk.dochádzka

VZN č.1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa_povinná šk.dochádzka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,74 kB
Vložené: 10. 7. 2017

2015

VZN č. 5-2015 o poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 5-2015 o poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,79 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 4-2015 o dani z nehnuteľností

VZN č. 4-2015 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,52 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.3-2015- UPN Brvnište

VZN č.3-2015- UPN Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,11 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,93 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 1-2015 o zrušení ZŠ Brvnište 388 a MŠ Brvnište č.417, zriadení ZŠ s MŠ Brvnište č.388, a o určení jej školského obvodu

VZN č. 1-2015 o zrušení ZŠ Brvnište 388 a MŠ Brvnište č.417, zriadení ZŠ s MŠ Brvnište č.388, a o určení jej školského obvodu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,98 kB
Vložené: 10. 7. 2017

2014

VZN č. 5-2014 o nakladani s KO a DSO na území obce Brvnište

VZN č. 5-2014 o nakladani s KO a DSO na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,39 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 4-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 3-2014 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch

VZN č. 3-2014 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č. 1-2014 o trhovom poriadku obce Brvnište

VZN č. 1-2014 o trhovom poriadku obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 918,95 kB
Vložené: 10. 7. 2017

2013

VZN č.4-2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.4-2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.3-2013 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č.3-2013 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 720,64 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.2-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brvnište

VZN č.2-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 10. 7. 2017

2012

VZN č.4-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1014,79 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.3-2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Brvnište

VZN č.3-2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Brvnište.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.2-2012 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č.2-2012 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 680,6 kB
Vložené: 10. 7. 2017

VZN č.1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 686,32 kB
Vložené: 10. 7. 2017

2003

VZN č.1-2003 o chove zvierat

VZN č.1-2003 o chove zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 10. 7. 2017

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Zajtra má meniny Anna, Hana, Aneta, Anica, Anita, Annamária, Naneta

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:191
TÝŽDEŇ:895
CELKOM:523467

WiFi4EU

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zberný dvor

Zberný dvor - otváracie hodiny

Natur-pack

Nakladanie s odpadmi

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
slabý dážď 22 °C 12 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 27/10 °C
sobota 27. 7. oblačno 30/14 °C
nedeľa 28. 7. slabý dážď 27/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní.

Pranostika na akt.deň

Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla /16.10/ dozreje.